>  Ticaret Hukuku

Haksız rekabet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 57.maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 54.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda gerçeğe aykırı haberlerin yapılması, bu kapsamda ilan verilmesi ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlar içinde olunması sebebiyle müşteri kaybeden ya da kaybetme tehlikesi ile karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun